Regenerativna medicina

Regenerativna medicina omogoča in obravnava uporabo virov lastnega telesa.

Cilj vsakega posega je, da skušamo rezultat predvideti in  doseči hitro celjenje z maksimalno tkivno regeneracijo. Stomatologi se v ordinaciji vsak dan srečujemo z ranami, največ po poljenju zob…

Glede na to, da se celjenje vsake rane začne s krvnim strdkom in iz biologije vemo, kakšno funkcijo imajo pri tem določene krvne celice, predvsem trombociti, so znanstveniki  želeli pridobitipospeševalce celjenja – trombocitne koncentrate. Ugotovili so, da so trombociti celice, ki vsebujejo veliko rastnih faktorjev in spodbujajo nastanek nove kosti, tkiva in žilja. 

Velja pravilo:brez novega žilja ni celjenja.

PRF-platelets rich fibrin oz.s trombociti bogat fibrin, ki ga  pridobimo s centrifugiranjem pacientove periferne krvi, je zaradi gostejše komponente primernejši za izdelavo regenerativnih membran, ki jih uporabljamo v dentalni medicini. Čas in frekvenca centifugiranja določata , ali bomo v epruveti dobili s trombociti bogat fibrin ali trombocitno plazmo, ki jo uporabljajo v dermatologiji, ortopediji, oftalmologiji in pri pomlajevanju kože.

V dentalni mecicini je a-PRF uporabljamo:

-po puljenju za hitrejše celjenje rane

-zdravljenje vnetih ran po puljenju-alveolitis sicca

-prekrivanje implantata ob vstavitvi

-kot membrane pri dodajanju kosti za vodeno kostno regeneracijo

-pri 

Poseg je dokaj enostaven: pacientu v ordinaciji odzvamemo periferno krvi, eno ali več epruvet, kolikor pač bomo potrebovali epruvete vstavimo v posebno centrifugo.